كلبه تنهائي من

» 5/5 :: جمعه ٩ امرداد ،۱۳٩٤
» هدیه خدا....... :: چهارشنبه ٤ دی ،۱۳٩٢
» جهان سوم.... :: جمعه ٢٢ دی ،۱۳٩۱
» سلام//// :: چهارشنبه ٢٢ آذر ،۱۳٩۱
» من کيستم؟ :: پنجشنبه ۱٩ مهر ،۱۳۸٦
» تقدیم به تمام هم جنسان خودم..... :: یکشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٥
» پريشانم..... :: پنجشنبه ۱۸ خرداد ،۱۳۸٥
» سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» بيا تا يار هم باشيم.... :: سه‌شنبه ۸ فروردین ،۱۳۸٥
» یکشنبه ٢٥ دی ،۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢٥ دی ،۱۳۸٤
» مرگ.... :: جمعه ٢ دی ،۱۳۸٤
» دوشنبه ۱٤ شهریور ،۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱٤ شهریور ،۱۳۸٤
» دوستان... :: جمعه ۳۱ تیر ،۱۳۸٤
» تو توانائی بخشش داری.. :: یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» دنيای کوچک من... :: سه‌شنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» تو مثل بد بده خوبی... :: شنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» پس از مرگم چه خواهد شد...؟؟ :: جمعه ۱٦ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» دلم گرفته .... :: پنجشنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» فراموشت نميکردم.... :: چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» فعل مجهول :: سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» ز ياد دوستان رفته است يادم.... :: دوشنبه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» يادش بخير... :: یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» جمعه ٩ اردیبهشت ،۱۳۸٤ :: جمعه ٩ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» پنجشنبه ۸ اردیبهشت ،۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۸ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» پنجشنبه ۸ اردیبهشت ،۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۸ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» الهه ناز :: چهارشنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» سينه مالامال درد است ای دريغا مرحمی... :: چهارشنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» تقديم به همه دلهای بهاری... :: چهارشنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» عصيان :: سه‌شنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» سلام... :: سه‌شنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸٤


Design By : Night Skin