كلبه تنهائي من

شمع زندگی

کودکي زود گذشت!
ياد آن روز به خير
که به يک تکهء نان
شکمي قانع بود
ظهر ها وقت ناهار
بوي ترخينه قيامت ميکرد!

ياد آن روز به خير
من نميفهميدم
که چرا خانهء ما باغ نداشت
و چرا اول برج زن صاحبخانه
خواهرم را ميزد!

من گمان ميکردم
که خورشت سبزي
نذري شام شب نيمهء شعبان است!
ياد آن روز به خير
که صفا بود -صميمييت بود-
نان بود
سبزي بود
آسمان آبي بود

گاه گاهي
مادرم وقت ناهار
آش رشته ميپخت
-رشته اش رشته اُنس-
کشک سبري ميسائيد
و پياز مهري
به سر کاسه دل ميپاشيد

ياد آن روز به خير!
من نميدانستم
که چرا دخترک همسايه
نامه اي داد به من
که به دست پسري در سر کوچه بدهم
و چرا چادر آن دختر همسايه ما
گاه گاهي ز سرش مي افتاد
و دو چشم حيران
لحظه را مي قاپيد

بعد ها فهميدم
که چرا نيلوفر
به سر و پاي سپيدار کهن ميپيچد

بعدها فهميدم
که چرا در بازار
پسر عزت خان
هوسي را بدل عشق فروخت
و به کادوي نگاهي پيچيد
و گل لبخندي
به سلامي آميخت
و به زيبائي گفت
که تو معشوق مني

کودکي زود گذشت
تيله بازي چه صفائي داشت

در زمستانها
برف ميکوبيديم
به سر و صورت هم
شلغم داغ عجب ميچسبيد
و به زير کرسي
پايمان ويلان بود

عشق بي تاب به شيشه ميزد

من نميدانستم
که چرا چکمهء
من يک وجب گنده تراز پاي من است

پدرم ميگفت
زندگاني سخت است
و معلم ميگفت
زندگي زيباست
من گمان ميکردم
که زمستان زيباست
سرسره بازي عجب حال و هوائي داشت

کودکي زود گذشت!
يک شب از آتش تب
تا دم صبح به خود لرزيدم
و ديگر هيچ نفهميدم من
که زمستان آن شب
سفره اش را به چه صورت برچيد

آفتاب سر ظهر ميتابيد
نه تبي بود و نه برفي آن روز
و سر سفرهء ما
خبري از آش نبود
و خورشت سبزي
دل ما را ميزد!
همه چيز بود
اما
کودکي بر سر آن سفره نبود

مادرم وقت نماز
گريه سر ميداد از ترس خدا
ضجه سر ميداد از خوف عذاب
من به او گفتم
که خدايم زيباست
من به او گفتم
زندگاني عشق است

پدرم گفت بهشت
خانهء آخرت است
مزد طاعات تو است
من به او گفتم
تا بهشت چند خروار عبادت کافيست؟
غورهء نقد کجاست؟
((خانهء دوست کجاست؟))

من سحر گاهي چند
زاهداني ديدم
که در بقالي
سالها در صف حوري به قنوت اِستادند

خانه دوست که بقالي نيست؟!
من شبي تا به سحر
آخرت را ديدم
-آخرت اينجاست-
دو قدم مانده به دروازهء دل
قاصدي گفت
بيا
دوست اينجاست
بيا...


نوشته شده در یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳۸٤ساعت ٥:٥٩ ‎ب.ظ توسط Hosein Yazdnia نظرات () |


Design By : Night Skin